Healing af Lande, Konflikter, Gaia

Netværk

Vi søger kontakt med grupper, der arbejder med healing af jorden. Formålet er at skabe et netværk, en synergi omkring det healingsarbejde, vi hver for sig har i gang. Eller at blive en del af eksisterende netværk.

Interesserede grupper er velkomne til at skrive til os på mail, fjernhealing@gmail.com 

eller på vores side på facebook.